Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Διατελέσαντες Πρόεδροι στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΡΩΝΗΣ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ


Ο Σύλλογος μας δημιουργήθηκε το 1976 με την πρωτοβουλία  23 πρώτων κατοίκων του οικισμού μας

Προσωρινός Πρόεδρος

ανέλαβε ο οικιστής Πετρόγγονας Δικαίος.

Πρώτη Περίοδος ( 1976)

Πετρόγγονας Δικαίος , προσωρινός Πρόεδρος.

Δεύτερη Περίοδος  ( Φεβρουάριος 1977 – Μάρτιος 1978)

Πετρόγγονας Δικαίος, Πρόεδρος

Τρίτη Περίοδος (Μάρτιος 1978 – Μάιος 1980)

Πετρόγγονας Δικαίος

Τετάρτη Περίοδος Μάιος 1980 – Ιούλιος 1982)

Εδεσσαίος Χρήστος

Πέμπτη Περίοδος ( Ιούλιος 1982 – Ιούλιος 1984)

Κλείδωνας Γεώργιος

Έκτη Περίοδος ( Αυγουστος 1984 – Ιούλιος 1986)

Ραυτόπουλος Απόστολος

Εβδόμη Περίοδος ( Ιούλιος 1986 – Ιούλιος 1988)

Ραυτόπουλος Απόστολος

Όγδοη Περίοδος ( Ιούλιος 1988 – Ιούλιος 1990)

Ραυτόπουλος Απόστολος

Εννάτη Περίοδος ( Αύγουστος 1990 – Σεπτέμβριος 1992)

Ραυτόπουλος Απόστολος

Δεκάτη Περίοδος ( Σεπτέμβριος 1992 – Ιούλιος 1994 )

Ορφανού Αλίκη ( Παραίτηση Δεκέμβριος 1993)

Βλαχογιάννης Γιώργος ( Δεκέμβριος 1993 – Ιούλιος 1994)

Ενδεκάτη Περίοδος ( Ιούλιος 1994 – Ιούλιος 1996)

Βλαχογιάννης Γιώργος

Δωδεκάτη Περίοδος ( Ιούλιος 1996 – Ιούλιος 1998)

Βλαχογιάννης Γιώργος

Δεκάτη Τρίτη Περίοδος ( Ιούλιος 1998 – Ιούλιος 2000)

Βλαχογιάννης Γιώργος

Δεκάτη Τετάρτη Περίοδος ( Ιούλιος 2000 – Ιούλιος 2002)

Κατσούρας Γιώργος

Δεκάτη Πέμπτη Περίοδος ( Ιούλιος 2002 – Ιούλιος 2004)

Κατσούρας Γιώργος

Δεκάτη έκτη Περίοδος ( Ιούλιος 2004 – Ιούλιος 2006)

Κατσούρας Γιώργος

Δεκάτη εβδόμη Περίοδος ( Ιούλιος 2006 – Ιούλιος 2008)

Κατσούρας Γιώργος

Δεκάτη ογδόη Περίοδος ( Ιούλιος 2008 – Ιούλιος 2010)

Εδεσσαίος Χρήστος

Δεκάτη εννάτη Περίοδος ( Ιούλιος 2010 – Ιούλιος 2012)

Εδεσσαίος Χρήστος

Εικοστή Περίοδος ( Ιούλιος 2012 - Ιούλιος 2014 )

Αλεξανδρής Θεόδωρος

Εικοστή πρώτη Περίοδος ( Ιούλιος 2014 - Ιούλιος 2016)

Αλεξανδρής Θεόδωρος

Εικοστή δεύτερη Περίοδος ( Ιούλιος 2016 - 2018)

Αλεξανδρής Θεόδωρος


Εικοστή τρίτη περίοδος ( Ιούλιος 2018-...……..)

Αλεξανδρής Θεόδωρος